รางวัลแห่งเกียรติยศ

ปี 2014 APCO ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 3 รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์ คือ Best CEO Award, Best Company Performance Award และ the Most Improved CSR Award

24 มิถุนายน 2558 นิตยสาร Forbes จัดให้ APCO เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดีเด่น 1 ใน 200 บริษัทในเอเชียมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ล้านเหรียญ

ปี 2015 APCO ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 2 รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์ คือ Best CEO Award และ Best Company Performance Award

APCO รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ในงาน SET AWARDS 2016
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น พัฒนาสูตรจัดการมะเร็ง ประจำปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET AWARDS 2016

รางวัล “CSR Recognition ประเภทรางวัล Most Improved CSR” สำหรับบริษัทที่มีพัฒนาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดดเด่น
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ (APCO) ได้รับรางวัล CSR Recognition รางวัลพิเศษประเภท Most Improved CSR ที่มอบให้แก่บริษัทมีพัฒนาการและมีความโดดเด่นเป็นที่ปรากฏชัด เป็นรางวัล CSR Awards ซึ่งได้มุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์”
รศ.อรุณี วิริยะจิตรา กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียนไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทน ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (CEO) และ คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ประธานกรรมการ เข้ารับรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์จาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์เป็นรางวัลที่กรมสรรพากรจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยคัดเลือกจากผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในระดับที่ดีและมีคุณภาพจากทั่วประเทศรวม 79 ราย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่เสียภาษีให้แก่ประเทศ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีเกิดความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ของตน และสร้างผลกระทบทางสังคมต่อผู้ที่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องหรืออยู่นอกระบบให้ตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีและให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องครั้งนี้เป็นแกนนำสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติการเสียภาษีแบบอย่างตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างแพร่หลาย