ข้ออักเสบ-ข้อเสื่อม

บรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.พญ.อำไพ ปั้นทอง ข้ออักเสบ-ข้อเสื่อม

สอบถามได้ที่ โทร. 092 982 6465 , 098 645 1554
Line Id. : @bim959