กระเพาะ-กรดไหลย้อน

บรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.พญ.อำไพ ปั้นทอง กระเพาะ-กรดไหลย้อน

สอบถามได้ที่ โทร. 092 982 6465 , 098 645 1554
Line Id. : @bim959